Site icon The Swedish Indie Author – Den svenska indieförfattaren

Fördelar och nackdelar med print on demand

Print on demand

Som jag skrev i ett tidigt inlägg så har jag från början varit inställd på att arbeta med print on demand. Jag är som ni vet ett stort fan av podden The Creative Penn och där rekommenderas print on demand eftersom det är smidigt och risken för att sitta med ett stort osäljbart lager elimineras. Dessutom så har den författaren en dålig erfarenhet av att trycka en stor upplaga som hon inte lyckades sälja. Det var dock runt 2009 och det fanns inte distributionsmöjligheter på samma sätt som det finns idag så spelplanen och förutsättningarna att sälja sina böcker har ändrats väsentligt sedan dess.

Senaste veckorna så har jag tänkt om och har nu bestämt mig för att trycka en upplaga. Nedan presenterar jag anledningarna till detta och de fördelar och nackdelar som jag har tagit hänsyn till i utvärderingen.

Fördelar

Nedan beskrivs de främsta fördelarna som jag ser med print on demand och hur jag resonerar kring dem.

Låg initial investering – låg risk: Detta är kanske den största fördelen med print on demand. Som ny indieförfattare så är medlen oftast begränsade och du vill kanske inte göra ett stort utlägg för att trycka en upplaga. Att trycka upp 1000 exemplar i mjukband kostar ofta någonstans runt 20 000-30 000 kronor* enligt mina efterforskningar. Pocket är något billigare och inbunden bok är dyrare. Priset beror på antal sidor, papperskvalitet, laminering och annat och kan säkert bli högre eller lägre än ovan också. Trycker man färre böcker, till exempel 500 exemplar så blir styckkostnaden så pass mycket högre att den totala prislappen för upplagan endast blir cirka 20-30% lägre än om man trycker 1000 exemplar. Med print on demand slipper man denna investering och böcker trycks varefter de beställs av läsare. Ingen risk att bli sittande med ett lager som inte går att sälja. Dessutom – om det skulle visa sig vara något fel i boken så är det lättare att rätta till, bara att korrigera och ladda upp en ny tryckfil (om det är en mindre justering, större justeringar kräver nytt ISBN).

Ingen kostnad för lagerhållning: De flesta vill inte ha en pall med 1000 böcker i vardagsrummet och ägna dagarna åt att packa böcker. Det behöver man som tur är inte heller göra, även om du trycker en upplaga. Däremot så uppstår en kostnad för lagerhållning av böcker hos någon av de distributörer som finns. Stjärndistribution och Förlagssystem är de vanligaste enligt min förståelse och de erbjuder båda smidiga helhetslösningar. Denna kostnad slipper du med print on demand eftersom boken då trycks och distribueras direkt till slutkund.

Enkelt och smidigt: I början när jag tänkte använda Publit både för distribution av e-böcker och ljudböcker såväl som för print on demand så var ett av argumenten att det var väldigt enkelt och smidigt. Du behöver inte teckna avtal med tryckeri och med någon annan för lagerhållning samt distribution. Bara att ladda upp en fil på ett ställe och så tar de hand om både tryck och distribution. Dessutom så har Publit en enkel lösning om du vill sälja boken direkt via din hemsida, utöver andra kanaler. Nu när jag ska trycka en upplaga så har jag lagt en hel del tid på att undersöka tryckerier och vilket lagerhållningsavtal som passar bäst. Det krävs lite mer jobb för att trycka en upplaga.

Behöver inte uppskatta antal: När du släpper din första bok är det väldigt svårt att uppskatta rimligt antal sålda exemplar. Är det 10 exemplar, 1000 exemplar eller rent av 10000 exemplar? Jag tror på att räkna lågt för att inte bli besviken. Trots det så har jag ändå landat i att 1000 exemplar är en bra upplaga, inte för att jag nödvändigtvis tror att det är så många jag säljer, utan för att få ner styckkostnaden. Fördelen med print on demand är att du inte behöver försöka dig på en uppskattning, det blir så många som efterfrågas.

Nackdelar

Nedan beskrivs de främsta nackdelarna som jag ser med print on demand och hur jag resonerar kring dem.


Hög kostnad per bok: Den självklara nackdelen med print on demand. Kostnaden per bok blir hög, vilket inte är så konstigt eftersom man inte har några skalfördelar. Jag var beredd att ha mindre marginal per bok givet de fördelar som finns men ändrade mig när jag insåg hur stor skillnaden blir. När jag undersökte hur det skulle bli för mig så visade det sig att kostnaden var mer än tre gånger så hög per bok jämfört med om jag trycker en upplaga på 1000 exemplar.

Färre valmöjligheter avseende format: Detta är den andra nackdelen som fick mig att tänka om och välja att trycka upplaga. Jag ville ha formatet Danskt Band, vilket är mjukband med flikar. Det alternativet gick inte att välja med den print on demand-tjänst jag ville använda. Det finns även andra begränsningar kring val av papper, format och omslag vilket gör att kvalitén kan upplevas som lägre. Givet de alternativ som jag har undersökt så kommer jag att få en något snyggare bok till en lägre kostnad per bok om jag trycker upplaga istället för print on demand.

Längre leveranstid: Om boken finns tryckt och färdig för distribution så blir leveranstiden till slutkund ofta kortare än om boken ska tryckas först. Dessutom så är det lättare att beställa hem en låda med böcker för signering och annat när de redan finns tryckta. Jag vet dock att det finns print on demand-lösningar utomlands med leveranstid till kund på bara en dag. Jag är faktiskt osäker på hur lång leveranstid det är för till exempel Publit och det här är inte en jättestor fråga för min del.

Så här tänker jag avseende print on demand vs. upplaga

Som beskrivet ovan så kommer jag trycka en upplaga på 1000 böcker som start. De främsta anledningarna till detta är kostnaden per bok och att det ger mig möjlighet att välja det format jag helst vill ha samt med en snygg laminering. Nackdelen att jag måste lägga ut pengar med risk för att inte sälja alla exemplaren kan jag leva med.

Ifall upplagan säljer slut och jag bedömer det osannolikt att ytterligare en upplaga behövs så kan jag tänka mig att övergå till print on demand i ett senare skede. Bättre att ha print on demand än att boken inte finns tillgänglig alls. Om jag inte hade ekonomiska möjligheter att trycka en upplaga så skulle jag också välja print on demand.

*exklusive moms på ett svenskt tryckeri

Exit mobile version